Det lokale eltilsyn, DLE

Det lokale El-tilsyn (DLE)

DLE ved Forsand Elverk KF kontrollerer elektriske anlegg og gir informasjon om el-sikkerhet og brannfarer med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.
Dette blir gjort etter årleg instruks frå DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap) samt årleg lokal tilsynsplan som må godkjennast av DSB.  Det lokale eltilsynet er difor ein del av det offentlege tilsynsapparatet innanfor elverket sitt forsyningsområde.
Tilsynsplan blir utarbeida mellom anna med utgangspunkt i antal tilsynsobjekt og risikoklasse/vurdering.

Alle netteigarar er pålagt å ha DLE gjennom el-tilsynsloven.

For å utføre tilsynet har Forsand  Elverk KF avtale med Rejlers elsikkerhet AS.

Dersom du har spørsmål i forhold til sikkerhet ved bruk av straum, elektriske anlegg og utstyr, nøl ikkje med å ta kontakt med DLE ved Forsand Elverk KF på telefon 51700151 eller 51700152

DLE
DSB

Lovdata