Byggestraum

Byggestraum

Elverket leiger ut byggestraumskap så langt det er ledige skap på lager.

Byggestraumskap er provisorisk/midlertidige anlegg og gjeld berre for korte tider medan bygging/omlegging pågår. Maks grense for utleige er i utgangspunktet 6 mnd.

For tariffar byggestraumskap, sjå meny «prisar/vilkår».
Kraft til byggestraum blir levert av Forsand Elverk Kraft.

Utbyggjar må skaffe stativ eller liknande til byggestraumskapet i samråd med elverket.
For utskrift av skisse for byggestraumstativ : Stativ for byggestraumskap