Tilsette Forsand Elverk KF

Tilsette:
Tom Inge Espedal
Aase Mossefinn
Marita Fjelde
Kjell Inge Bjørheim
Ruben Iversen
Gordon Heng
Ola Botnehagen
Ole Inge Botnehagen