Om Forsand Nett

Forsand Elverk KF drifter distribusjonsnettet i Forsand kommune, unntatt Lysebotn og Flørli.

Forsand Elverk vart starta i 1944, og er fra 2002 et kommunalt føretak eid av Forsand kommune med kommunestyret som øverste mynde.

Elverkstyret leier elverket si verksemd og er ansvarleg ovafor kommunestyret.

Vi er eit lite nettselskap med 9 ansatte fordelt på 7,25 årsverk.

Vi har også ansvaret for det lokal El-tilsyn (DLE) som er den del av det offentlige tilsynsapparatet inenfor elverkets forsyningsområde.