Om Forsand Nett

Forsand Elverk KF drifter distribusjonsnettet i Forsand kommune, unntatt Lysebotn og Flørli.

Forsand Elverk vart starta i 1944, og er fra 2002 et kommunalt føretak eid av Forsand kommune med kommunestyret som øverste mynde.

Elverkstyret leier elverket si verksemd og er ansvarleg ovafor kommunestyret.

Vi er eit lite nettselskap med 10 ansatte fordelt på 7,25 årsverk.

Vi har også ansvaret for det lokal El-tilsyn (DLE) som er den del av det offentlige tilsynsapparatet inenfor elverkets forsyningsområde.