AMS

AMS (Avansert Måle System)
Arbeidet med innføring av AMS er forseinka på grunn av at oppstart ELHUB (felles database for alle målare i landet) har blitt utsett.

I mars 2018 reknar vi med å starta arbeidet med å setje opp AMS-målarar i Forsand.

Kundar vil bli direkte kontakta i god tid før montering, og meir informasjon vi bli lagt ut på denne sida fortløpande.

 

Vi treng ditt mobilnummer
Grunna lovpålagd innføring av AMS skal vi byte ut alle straummålare i Forsand. Vi vil oppfordra alle våre nettkundar om å registrere mobilnummer du vil bli kontaktet på. Du kan gjere det på epost: post@forsandelverk.no, ringe 51700150 eller SMS til  99548832.