Innhenting fødselsnr

I ELHUB må alle kundar registrerast med organisasjonsnr eller fødselsnr. Fødselsnr blir for våre kundar innhenta automatisk.

Sjå faktaark frå NVE: Faktaark NVE. Fødselsnr

EHF – faktura for bedrifter

 

Vi kan nå sende faktura i Elektronisk handelsformat  EHF  som medfører ein smidig papirlaus dokumentflyt.  Gje oss ein melding om du ynskjer dette.

SMS varsling ved avbrot

Vi ynskjer å ta i bruk SMSvarsling ved avbrot i nettet.
Ber difor om at du oppgir mobilnr du ynskjer slik melding på.
Bruk «kontaktskjema» under meny «Kontakt oss».