Innhenting fødselsnr

I ELHUB må alle kundar registrerast med organisasjonsnr eller fødselsnr. Fødselsnr blir for våre kundar innhenta automatisk.

Sjå faktaark frå NVE: Faktaark NVE. Fødselsnr

Comments are closed.